top of page

BELASTINGAANGIFTEN

Na het overlijden zijn er twee soorten belastingaangiften waarmee u te maken kunt krijgen:

  • aangifte inkomstenbelasting (F-biljet);

  • aangifte erfbelasting.


Aangifte inkomstenbelasting

Dit is de laatste aangifte inkomstenbelasting op naam van de overledene. Er wordt een speciaal biljet uitgereikt, het zogenaamde F-biljet. Deze aangifte dient in beginsel op papier te worden gedaan, de belastingdienst biedt nog niet de mogelijkheid om via hun website digitaal aangifte te doen. Wij werken met professionele software waarmee het F-biljet wel digitaal ingestuurd kan worden. Vooral als er nog een partner is, is dat prettig. Zo kan er direct gekeken worden naar de meest optimale verdeling van de aftrekposten.


Aangifte erfbelasting

Binnen 4 maanden na overlijden stuurt de belastingdienst een brief waarin staat vermeld of u aangifte moet doen. U dient dan de waarde van de nalatenschap door te geven per datum van overlijden.

Let op: als de belastingdienst mededeelt dat er geen aangifte hoeft te worden gedaan, maar u weet dat er wel degelijk erfbelasting verschuldigd is, dan dient u zelf om uitreiking van een aangiftebiljet te verzoeken.


Heeft u hulp nodig bij de belastingaangiften? Wij helpen u graag.

Belastingaangiften: Service
bottom of page