Afwikkeling nalatenschap

Na het overlijden moet de nalatenschap (erfenis) afgewikkeld worden. De nalatenschap bestaat uit de bezittingen en schulden die een overleden persoon achterlaat en die verdeeld moeten worden onder de erfgenamen. De afwikkeling gaat in 5 stappen.

1. In kaart brengen van de erfgenamen

Als er een testament is opgesteld, dan staat hierin vermeld wie de erfgenamen zijn. Bij het Centraal Testament Register wordt gecontroleerd of de overledene een testament heeft opgemaakt. Als er geen testament is opgemaakt, dan bepaalt de wet wie de erfgenamen zijn. Ingeval de overledene achterblijft zonder afstammelingen, kan dit een nogal tijdrovende klus zijn.

​2. Aanvaarden van de nalatenschap

Een erfgenaam kan zelf bepalen wat hij met zijn aandeel in de nalatenschap wil: zuiver aanvaarden, beneficiair aanvaarden of verwerpen. Zuiver aanvaarden wordt alleen geadviseerd als de erfgenaam er zeker van is dat de nalatenschap positief is. Bij twijfel is het beter om beneficiair te aanvaarden, dit voorkomt het erven van een negatieve erfenis.

3. Aanvragen verklaring van erfrecht

Indien nodig stelt de notaris een verklaring van erfrecht op. In dit document wordt vermeld wie de erfgenamen zijn en of er een executeur/gevolmachtigde is die belast is met het afwikkelen van de nalatenschap.

4. Vereffening van de nalatenschap

Als er minderjarige erfgenamen zijn of één van de erfgenamen heeft de erfenis beneficiair aanvaard, dan zal de nalatenschap in beginsel vereffend moeten worden. Vereffening houdt in dat alle bezittingen en schulden in kaart worden, dat bepaalde goederen worden verkocht, dat bepaalde schuldeisers betaald worden en dat het overschot aan de erfgenamen ter beschikking wordt gesteld.

5. Verdelen van de nalatenschap

Als laatste wordt de erfenis verdeeld onder de erfgenamen. Hierbij moeten alle erfgenamen het eens zijn met de verdeling. In een situatie dat de erfgenamen er niet uitkomen, kan via de rechter een neutrale persoon (bijv: boedelnotaris of professioneel executeur) aangewezen worden. Ook kan de rechter gevraagd worden om via een vonnis de verdeling vast te stellen.

Het afwikkelen van een nalatenschap is niet eenvoudig. Bent u als executeur benoemd in het testament? Weet dan dat u niet verplicht bent deze taak te aanvaarden. Wij kunnen u hierbij helpen of dit volledig van u overnemen.

Suzan van de Vorst
Executeur

Eric-Jan Leemans
Makelaar

Mike Giesbers notaris in Eindhoven

Mike Giesbers
Notaris

Neem contact met ons op