Belastingaangiften

Na het overlijden zijn er twee soorten belastingaangiften waarmee u te maken kunt krijgen: aangifte erfbelasting en aangifte inkomstenbelasting (F-biljet).

Aangifte erfbelasting

Binnen 4 maanden na overlijden stuurt de belastingdienst een brief waarin staat vermeld of u aangifte moet doen. U dient dan de waarde van de nalatenschap door te geven per datum van overlijden.

Let op: als de belastingdienst mededeelt dat er geen aangifte hoeft te worden gedaan, maar u weet dat er wel degelijk erfbelasting verschuldigd is, dan dient u zelf om uitreiking van een aangiftebiljet te verzoeken.

De aangifte erfbelasting moet binnen 8 maanden na overlijden ingediend zijn. Als u door omstandigheden niet in staat bent om tijdig aangifte te doen, kunt u uitstel aanvragen.

Aangifte inkomstenbelasting

Dit is de laatste aangifte inkomstenbelasting op naam van de overledene. Er wordt een speciaal biljet uitgereikt, het zogenaamde F-biljet. U kunt deze aangifte niet via de website van de belastingdienst indienen, u moet hierbij gebruik maken van een papieren biljet. Wij kunnen de aangifte inkomstenbelasting wel elektronisch indienen bij de belastingdienst via onze professionele software. Vooral als er nog een partner is, is dat prettig. Zo kan er direct gekeken worden naar de meest optimale verdeling van de aftrekposten.

 

Heeft u hulp nodig bij de belastingaangiften? Neem dan contact op met Bart de Waal.

Bart de Waal Belastingadviseur uit Valkenswaard

Bart de Waal
Belastingadviseur

Neem contact met ons op