Uitvaartverzorging

Het overlijden van een dierbare is een ingrijpende gebeurtenis in een mensenleven. De tijd lijkt plotseling stil te staan en er moet van alles geregeld en besloten worden.

Uitvaartzorg Hans Raaijmakers staat u vanaf het eerste moment met raad en daad terzijde. Wij adviseren u bij het maken van de juiste keuzes en nemen u zoveel mogelijk het werk uit handen, maar bieden ook alle ruimte tot zelfinitiatief. Samen regisseren en organiseren we het afscheid van uw dierbare en komen we tot een persoonlijke uitvaart die recht doet aan de overledene.

Het kan goed zijn om af en toe eens stil te staan bij uw eigen levenseinde. En mocht u uw wensen voor uw eigen uitvaart willen vastleggen, dan kunt u bij ons het gratis boekje “Mijn persoonlijke uitvaart” aanvragen.

In dit boekje kunt u aangeven wat uw wensen zijn voor uw uitvaart. Door het invullen van dit boekje schept u duidelijkheid voor uw nabestaanden. U kunt het boekje thuis bewaren en eventueel aanvullingen of wijzigingen aanbrengen in de loop der tijd.

Misschien heeft u nog vragen? Uitvaartzorg Hans Raaijmakers kan u ook in een persoonlijk gesprek informeren over de mogelijkheden.

Hans Raaijmakers
Uitvaartverzorger

Neem contact met ons op