Erfenis aanvaarden of niet?

Een erfenis ontvangen is alleen fijn als deze positief is. Dat wil zeggen, als de waarde van de bezittingen groter is dan de waarde van de schulden. Maar wat als de schulden groter zijn dan de bezittingen? Dan kunt u dus opgezadeld worden met een schuld waar u niet op zit te wachten. Dus let op met het aanvaarden van een erfenis. Er zijn drie mogelijkheden: zuiver aanvaarden, beneficiair aanvaarden, en verwerpen.

 

Erfenis zuiver aanvaarden

Als u de erfenis zuiver aanvaardt, dan erft u alle bezittingen en schulden. Naast alle bezittingen draagt u dan ook de verantwoordelijkheid voor alle schulden. Als blijkt dat er uiteindelijk meer schulden dan bezittingen zijn, dan erft u per saldo dus een schuld die u uit eigen middelen zal moeten betalen. Zuiver aanvaarden van een erfenis doet u dus alleen als u zeker weet dat er meer bezittingen dan schulden zijn.

 

Erfenis beneficiair aanvaarden

Als u niet zeker weet of er sprake is van een positieve erfenis, dan is het beter om de erfenis beneficiair te aanvaarden. Als achteraf blijkt dat er meer schulden dan bezittingen zijn, dan bent u niet aansprakelijk voor de schulden. Beneficiair aanvaarden is een veilige manier om een erfenis te aanvaarden. Nadeel is wel dat er kosten aan verbonden zijn, beneficiair aanvaarden gaat namelijk via de rechtbank waarvoor griffierechten moeten worden betaald. Daarnaast moet de hele nalatenschap via een vereffeningsprocedure worden afgewikkeld hetgeen meer werk met zich meebrengt.

 

Erfenis verwerpen

U kunt de erfenis ook verwerpen, maar dan krijgt u ook echt helemaal niets. Zelfs geen foto van de overleden persoon. Wilt u toch iets uit de erfenis krijgen, maar niet aansprakelijk willen zijn voor de schulden? Aanvaard dan de erfenis beneficiair. Wilt u echt niets uit de erfenis ontvangen omdat u bijvoorbeeld ruzie had met de overledene, dan verwerpt u de erfenis. Het verwerpen van de erfenis gebeurt via een schriftelijk verklaring bij de rechtbank, hieraan zijn griffiekosten verbonden.

 

Minderjarig en erfenis aanvaarden?

Om minderjarige erfgenamen te beschermen tegen eventuele schulden, kunnen zij kiezen tussen beneficiair aanvaarden en verwerpen. Als gekozen wordt voor verwerpen, dan moet de kantonrechter hiervoor toestemming geven. De wettelijk vertegenwoordiger van het minderjarige kind regelt dit. Wordt binnen drie maanden geen keus doorgegeven, dan aanvaardt de minderjarige de erfenis automatisch beneficiair.

 

Ontvangt u een erfenis, maar u weet niet wat te doen? Neem dan contact met ons op, wij helpen u graag verder.