Kind onterven en legitieme portie

Een kind is automatisch erfgenaam. Als u niet wilt dat uw kind van u erft, dan moet u dit vastleggen in een testament. Het is dus mogelijk om uw kind te onterven. Let wel: het kind behoudt wel recht op de legitieme portie.

 

Wat is legitieme portie?

De legitieme portie is de helft van het kindsdeel waarop een onterfd kind altijd aanspraak kan maken. De legitieme portie is altijd een geldbedrag. Het onterfde kind kan dus geen bezittingen opeisen.

Voorbeeld: Jan is getrouwd met Tineke, samen hebben ze één kind (Erwin). Jan heeft een testament opgesteld waarin Tineke als enig erfgenaam is benoemd. Erwin is dus onterfd.

Jan komt te overlijden, de erfenis bedraagt € 100.000. Bij een wettelijke verdeling zou Erwin een kindsdeel erven van € 50.000 (= 50% van € 100.000). Erwin is echter onterfd, de legitieme portie bedraagt dan de helft van het kindsdeel: € 25.000.

 

Hoe krijgt het onterfde kind zijn legitieme portie?

Het onterfde kind heeft recht op de legitieme portie (de helft van een kindsdeel). Hij krijgt dit niet automatisch, de legitieme portie moet worden opgeëist. Hiervoor staat een termijn van 5 jaar. De legitieme portie kan hij opeisen door zich te melden bij de erfgenamen of de executeur van de nalatenschap.

Het onterfde kind kan ook berusten in de onterving door de legitieme portie niet op te eisen. Zijn kindsdeel gaat dan over op zijn kinderen (dus de kleinkinderen van de overledene). Het is mogelijk dat de kleinkinderen ook onterfd zijn. Als ook de kleinkinderen berusten in de onterving en de legitieme portie niet opeisen, dan gaat het kindsdeel van het onterfde kind naar de overige erfgenamen.

 

Legitieme portie wel of niet opeisen?

Bent u als kind onterft en wilt u weten meer informatie over het al dan niet opeisen van de legitieme portie? Neem dan contact met ons op.